Wähle NOTRUF 112

Aktivitäten 2020

Jahr: 2020

 

Januar
     
     
     
     
     
Februar  
 17.02.&18.02.2020  Süden  20-02-CIC I zu Soleuvre (SADIFF)
 19.02.&20.02.2020  Süden  20-02-CIC II zu Soleuvre (SADIFF)
     
     
     
Mäerz  
 29.03.2020  Norden  National Schwammmeeschterschaft zu Diekirch
     
     
     
     
April
     
     
     
     
     
Mai
     
     
     
     
     
Juni  
     
     
     
     
     
Juli  
     
     
     
     
     
August  
     
     
     
     
     
September  
     
     
     
     
     
Oktober  
     
     
     
     
     
November  
     
     
     
     
     
Dezember